Kaikki vanhat sakaraliittimet pois – käytäntö tiukentumassa

Lämmitysöljyn toimittajat neuvovat, jos kiinteistöllä on puutteita, jotka aiheuttavat varaa öljysäiliön täytössä tai ovat jopa este täytölle. Vuosien ajan asiakkaita on kehotettu turvallisuussyistä vaihtamaan vielä käytössä olevat vanhat sakara- eli kynsiliittimet nykyvaatimukset täyttäviin nokkavipuliittimiin. Käytäntö liitinvaatimuksessa tiukentuu vuonna 2018.

Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 40 vuotta vanhoja, joten niiden tiiviys ei ole luotettava. Jo pitkään on ollut käytäntönä, että kun vanhoja liittimiä huomataan, säiliöautonkuljettaja jättää asiakkaalle tiedon, että säiliön sakaraliitin tulee turvallisuuden takia vaihtaa nokkavipuliittimeen. Lämmitysöljyn kuljettajia ollaan ohjeistamassa niin, ettei sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin enää toimiteta öljyä vuoden päästä eli 30.6.2018 jälkeen.

Vaihtohinta ei päätä huimaa verrattaessa onnettomuuskustannuksiin

Vielä käytössä olevat vanhat sakaraliittimet tulee turvallisuuden takia vaihtaa nykysäädösten mukaiseen nokkavipuliittimeen, esimerkiksi niin sanottuun Camlock-liittimeen. Nokkavipuliittimet eivät ole alttiita tärinälle, jota säiliötä täytettäessä aiheutuu.

Sakaraliittimen vaihto asianmukaiseksi nokkavipuliittimeksi maksaa arviolta noin 100-150 euroa riippuen asennuskohteesta. Täyttöliittimen vaihto on kätevä yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

-Kustannus, joka aiheutuu turvalliseen liittimeen vaihtamisesta ei ole päätähuimaava, jos sitä vertaa epätoivottuun onnettomuustilanteeseen. Ympäristön pilaantumisesta vastaa aina sen aiheuttaja. Puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua huomattaviksi ja nousta kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin, toteaa erityisasiantuntija Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä.

Korjauskehotuksia annettu vuosien mittaan

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa ongelmia. -Lämmitysöljyn toimittajat ovat useamman vuoden ajan tiedottaneet vanhojen liittimien aiheuttamasta vakavasta öljyvahingon vaarasta ja suositelleet vanhojen, turvallisuusriskiä aiheuttavien täyttöliittimen vaihtoa turvallisempiin. Kiinteistön omistajalle on jätetty vikailmoitus ja kehotus korjata asia, kertoo Sammi.

Vanhoja sakaraliittimiä varten tarvitaan raskas välikappale, adapteri. Öljyputken tärinä voi irrottaa adapterin, varsinkin jos asiakkaan säiliön sakaraliitin on huonokuntoinen. On yleistä, että vanha sakaraliitin vuotaa täytön aikana.

Lainsäädäntö edellyttää: laitteet asianmukaisessa kunnossa

Öljylämmityslaitteistoja eli säiliöitä, putkistoja ja varusteita koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että kiinteistöjen omistajat ja haltijat huolehtivat laitteistojensa asianmukaisesta kunnosta.

Kuljetusyrityksiltä ja kuljettajilta edellytetään, ettei öljyä toimiteta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole selkeää varmuutta. Menettelyllä pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä. Välinpitämättömyydestä aiheutuva ympäristön ja omaisuuden pilaantuminen sekä henkilöturvallisuuden vaarantuminen voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.