Hybridilämmitys kasvattaa suosiotaan

Kehittyvä öljylämmitys

Öljylämmityksessä tehdään uusia innovaatioita, ja energiatehokkuus kehittyy edelleen. Öljy- ja energiayhtiöt ja laitevalmistajat tuovat jatkuvasti markkinoille uusia ratkaisuja, jotka täyttävät muun muassa muuttuvat ympäristövaatimukset.

Kattilatekniikka kehittyy sekin edelleen, vaikka perinteisen kattilan hyötysuhde on jo noin 95 %. Kondenssikattilat ottavat talteen öljyn palamisessa ja palamisilman kosteudesta syntyvän vesihöyryn ja käyttävät sen hyödyksi osana lämmitystä. Tästä syystä kondenssikattilan laskennallinen hyötysuhde ylittää 100 %.

Keski-Euroopassa ovat jo tuttuja öljyllä toimivat lämpöpumput ja pienet mikro-CHP-järjestelmät, jotka yhdistävät lämmön ja sähkön tuotannon pienkiinteistössä.

Suomessakin koko ajan yleistyvä hybridilämmitys eli muiden energioiden yhdistäminen öljyn rinnalle on hyvä tapa yhdistää vanhempaa ja uutta. Öljyn rinnalle otettuna vaikkapa aurinkoenergia tarjoaa mahdollisuuden vuodenaikalämmitykseen: öljy lämmittää kylmimpinä kuukausina, aurinkoa voi hyödyntää muulloin.

Hybridijärjestelmissä uutta on esimerkiksi öljyn ja maalämmön yhdistäminen. Alan messuilla on myös esitelty kondenssikattila-aurinkolämpöyhdistelmiä sekä ilma-vesilämpöpumppuja, joihin on integroitu öljykattila polttimineen. Modulaarisia polttimia voidaan ajaa koko ajan todellisen tarpeen teholla päällä-pois -systeemin sijaan.